Davet

DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,

Kötü bir pandemi süreci ve tarihimizin en önemli depremlerinden birini atlattığımız bu yıllarda, hekimlik mesleğinin insanlığın devamı açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hep birlikte gördük. Bireysel olmaktan çok toplumsal sağlığın korunması ve bozulan sağlığın düzeltilebilmesi, devletlerin ve toplumların yaşayabilmesi için şarttır. Günümüzde çok hızlı gelişen teknolojilere paralel olarak sağlık uygulamalarında da devasa ilerlemeler olması nedeniyle hekimlerin bilgilerini sürekli güncellemeleri gereklidir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilgi güncelleme ve eğitim amacıyla yapılan toplantılar genellikle tek bir uzmanlık alanını veya konuyu kapsamakta olup, daha çok branş dernekleri tarafından düzenlenmektedir. Ancak son yıllarda birden fazla uzmanlık branşını ve tüm hekimlik uygulamalarını bir araya toplayan eğitimsel faaliyetler daha ön plana çıkmıştır.

Psikolojik ve organik yapı olarak insan bir bütün olduğu için sistemlerde veya organlardaki rahatsızlıklar kaçınılmaz olarak başka sistemleri de etkilemektedir. Bu nedenle hastalar ve hastalıkların vücutta yaptığı harabiyetlerin hepsinin bir bütün olarak ele alınması kaçınılmazdır. Bu amaca yönelik olarak uzun yıllardır Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği İzmir Şubesi adına, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ile Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı tarafından başka birçok branşı da içine alarak multidisipliner toplantılar düzenlemekteyiz. Bu toplantılarda temel amacımız kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını farklı disiplinlerin bakış açıları ile değerlendirerek ortak bir bakış açısı edinmektir. Böylece hastalıkların oluşum mekanizmaları yanında tedavisi ve tedavi olmuş bireylerin topluma kazandırılması konusunda bilgi birikimlerimizi daha ileriye taşıyabileceğimizi düşünüyoruz. 11-13 Ocak 2024 tarihleri arasında Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği İzmir Şubesi adına altıncısını düzenleyeceğimiz Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, daha önceki yıllarda olduğu gibi aynı amaca hizmet eden farklı tıp branşlarını bir araya getirecek ve ortak bir dil kullanmamıza yardımcı olacaktır. Bu nedenlerden dolayı insan sağlığı ve kas iskelet sistemi hastalıkları ile ilgilenen her meslektaşımızı kongremizde aramızda görmeyi arzu ediyoruz. Kış aylarının ortasında, Çeşme’nin ılık günlerinde birlikte olmak dileğiyle…

Organizasyon ve Bilimsel Komite Adına,


Prof. Dr. Çiğdem Bircan
Kongre Başkanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı


Prof. Dr. Ömer Akçalı
Kongre Başkanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Önemli Tarihler

E-Posta Listemize Katılın

Kurullar

KURULLAR

Kongre Başkanları

Prof. Dr. Çiğdem BİRCAN

Prof. Dr. Ömer AKÇALI

Kongre Sekreterleri

Prof. Dr. Ebru ŞAHİN

Doç. Dr. Onur BAŞÇI

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Elif AKALIN

Prof. Dr. A. Kadir BACAKOĞLU

Prof. Dr. Haluk BERK

Doç. Dr. Banu DİLEK

Prof. Dr. Özlem EL

Dr. Öğr. Üyesi Nihan ERDİNÇ GÜNDÜZ

Prof. Dr. Mehmet ERDURAN

Prof. Dr. Selmin GÜLBAHAR

Dr. Öğr. Üyesi Onur GÜRSAN

Doç. Dr. Ramazan KIZIL

Prof. Dr. Yeşim KİRAZLI

Prof. Dr. Can KOŞAY

Prof. Dr. Neşe ÖLMEZ SARIKAYA

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN

Prof. Dr. Özlen PEKER

Doç. Dr. İsmail Safa SATOĞLU

Prof. Dr. Özlem ŞENOCAK

Prof. Dr. Hasan TATARİ

Bilimsel Kurul

Gülcelleniyor...

Ana Konular

ANA KONULAR

Dejeneratif Omurga Sorunları

Omurga Manipülasyonu

Omuz Sorunları

Dirsek Sorunları

Ekstremite Ampütasyonları ve Protezler

Kalça Ağrılarına Yaklaşım

Patellofemoral Ağrı ve İnstabilite

Diz Artroplastisi Sonrası Sorunlar ve Yönetimi

Ayak Bileği Ağrıları ve Bağ Yaralanmalarına Yaklaşım

Doğumsal Brakiyal Pleksus Yaralanmaları

Ortobiyoloji

Serebral Palsi

Nöropatik Ağrı

Osteoporoz

Osteoartrit

Bildiri Gönderimi

BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Bildiri Gönderim Son Günü: 15 Aralık 2023

Yazım Kuralları

Özetler sadece online bildiri sistemi ile kabul edilecektir.

Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.

İsmin ilk harfi büyük, soyismin de tamamı büyük harf olacak şekilde yazılmalıdır.

Örn: Ahmet TEMEL

Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Özet başlığının tümü büyük harfle yazılmalıdır.

Örn: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXXX XXXX

Kısaltma açık adının yanında ilk kullanımda parantez içinde belirtilmelidir.

Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

Özetin tamamı, başlık adı, yazarlar adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Dikkat Edilecek Noktalar

Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.

Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.

Özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.

Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Sisteme giriş yapıldığı halde sonlandırılmamış özetler kabul edilmeyecektir.

Bir yazar en fazla 2 bildiri sunabilecektir.


Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Hakemleri tarafından yapılacaktır. Kabul edilen bildirinin Sempozyum programında yer alması için Sözlü Sunum ise SUNUCU yazarın, Poster Sunum ise yazarlardan en az birinin sempozyum kaydı yaptırması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi ve Yeri:

Kongre, 11 – 13 Ocak 2024 tarihlerinde Ilıca Otel, Çeşme’de gerçekleştirilecektir.

Kongrenin Dili:

Kongrenin resmi dili Türkçe'dir.

Kayıt ve Danışma Hizmetleri:

Kayıt ve danışma masaları kongre süresince saat 08.00 – 20.00 arasında hizmet verecektir.

Davet Mektubu:

Kayıt işlemlerini tamamlamış olan Sempozyum katılımcılarına, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.

Yaka Kartları:

Tüm katılımcıların toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında, poster alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları toplantının sağlıklı yürümesi ve güvenliği açısından gereklidir.

Katılım Sertifikası:

Sempozyuma kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası kongrenin son günü verilecektir.

Bildiri Gönderimi:

Bildiriler Online Bildiri Modülü (www.ftrortopedi.com) kullanılarak online olarak gönderilecektir. Özetler gönderildiği şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Stand ve Sergi Alanları:

Sempozyum süresince ilaç ve medikal firmalar ürünlerini kongre merkezinde kendilerine ayrılmış olan alanda sergileyecektir. Sergi alanı tüm kongre boyunca açık olacaktır.

Önemli Tarihler

ÖNEMLİ TARİHLER

Kongre Başlangıç Tarihi : 11 Ocak 2024
Kongre Bitiş Tarihi : 13 Ocak 2024
Kurslar : 11 Ocak 2024
Bildiri Gönderime Tarihi : 15 Aralık 2023
Erken Kayıt Tarihi : 01 Ekim 2023
Ara Dönem Kayıt Tarihi : 02 Ekim - 01 Kasım 2023
Geç Dönem Kayıt Tarihi : 02 Kasım 2023

Kurslar

KURSLAR

TEMEL OMUZ – DİZ ULTRASONOGRAFİSİ VE ENJEKSİYONLAR KURSU

BOYUN AĞRILARINDA SERVİKAL OMURGA MANİPÜLASYONU

 • Tarih: 13 Ocak 2024
 • Salon: Kurs Salonu
 • Saat: 15:30-17:30
 • Kontenjan: 25 kişi
 • Fiyat: 1.000 TL + KDV
 • Eğitmen: Prof. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU
15.30-16.00 Omurgada manuel tıp: Endikasyon ve kontrendikasyonlar
16.00-16.30 Servikal segmental disfonksiyonlar nasıl anlaşılır?
16.30.17.00 Servikal omurgada segmental mobilizasyon yöntemleri
17.00-17.30 Servikal omurgada manipülasyon ve kas-enerji teknikleri

Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM

KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
09:00 KAYIT
13:00-13:10 AÇILIŞ
13:10-14:00 AÇILIŞ KONFERANSI Oturum Başkanları: Serap Alper, Müfit Akyüz
Nonspesifik Bel Ağrısı Ulusal Tanı-Tedavi Algoritması Ayşegül Ketenci, Ömer Akçalı
14:00-14:30 Kahve Molası
14:30-16:00 LOMBER DEJENERATİF OMURGA Oturum Başkanları: Özlem Şenocak, Ömer Akçalı
14:30-14:40 Olgu sunumu Özlem Şenocak, Ömer Akçalı
14:40-14:55 Klinik özelikler Neşe Ölmez Sarıkaya
14:55-15:10 Konservatif tedavide güncel yaklaşımlar Ayşegül Ketenci
15:10-15:25 Ne zaman ve nasıl cerrahi? Murat Öztürk
15:25-15:40 Olgu çözümü ve tartışma  
15:40-16:00 Post operatif enfeksiyonlar ve spondilodiskit Vildan Avkan Oğuz
16:00-16:30 Kahve Molası
16:30-18:00 OMURGA SORUNLARINDA ALGOLOJİK YAKLAŞIM Oturum Başkanı: Haluk Berk, Meltem Uyar
16.30-16.55 Servikal Bölge Meltem Uyar
Faset eklem bloğu / Radyofrekans, Epidural steroid enjeksiyonları (İnterlaminar, Transforaminal) DGR blok / Radyofrekans, İntradiskal yaklaşımlar
16.55-17.10 Torakal Bölge Turan Doğan, Ali Özgün
Faset eklem bloğu /radyofrekans, Epidural steroid enjeksiyonları, DRG blok/radyofrekans
17.10-18.00 Lomber Bölge Can Eyigör
Faset eklem bloğu/ radyofrekans, Epidural steroid enjeksiyonları (İnterlaminar, Transforaminal, Kaudal) DRG blok /Radyofrekans, İntradiskal yaklaşımlar, SİE bloğu/radyofrekans, Ramikomunikan sinir bloğu/radyofrekans, SCS (Spinal Kord Stümülatörü)
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
14:30-16:00 PATELLOFEMORAL AĞRI Oturum Başkanları: Elif Akalın, Hasan Tatari
14:30-14:45 Patellofemoral ağrı nedir? Neden, nasıl olur? Selmin Gülbahar
14:45-15:00 Patellofemoral ağrıda radyolojik görüntülemeyi nasıl isteyelim, nasıl okuyalım? Ali Balcı
15:00-15:15 Patellofemoral ağrıya FTR yaklaşımı Elif Aydın
15:15-15:30 Patellofemoral ağrıya ortopedist yaklaşımı Elcil Kaya Biçer
15:30-16:00 Olgular ve tartışma  
16:00-16:30 Kahve Molası
16:30-18:00 PATELLOFEMORAL İNSTABİLİTE Oturum Başkanları: Elif Akalın Hasan Tatari
16:30-16:45 İlk çıkığa yaklaşım Meriç Ünal
16:45-17:00 Konservatif tedavi ile başarılı olabiliyor muyuz? Funda Atamaz Çalış
17:00-17:15 Cerrahi tedavinin yeri (kime, nasıl, ne zaman?) İlhan Özkan
17:15-18:00 Olgular ve tartışma  
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
09.00-10.30 ROTATOR MANŞET SORUNLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIM Oturum Başkanları: Selmin Gülbahar, Mustafa Özkan
09.00-09.15 Rotator manşet sorunlarında klinik ve tanısal yaklaşım Kenan Akgün
09:15-09:30 Rotator manşet sorunlarının konservatif tedavisinde güncel yaklaşım Zeynep Güven
09:30-09:45 Tamir edilebilen rotator manşet sorunlarında güncel cerrahi yaklaşım Onur Başçı
09:45-10:00 Tamir edilemeyen rotator manşet sorunlarında protez dışı güncel yaklaşım Mustafa Özkan
10:00-10:15 Postop rehabilitasyonda nelere dikkat edelim? Nihan Erdinç Gündüz
10:15-10:30 Tartışma  
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-12:30 TERS OMUZ PROTEZİ Oturum Başkanları: Selmin Gülbahar, Mustafa Özkan
11:00-11:15 Ters omuz protezinin biyomekanik prensipleri ve protez tipleri Ali İhsan Kılıç
11:15-11:30 Rotator manşet artropatisinde ters omuz protezi - nasıl yapıyorum? Mehmet Demirtaş
11:30-11:45 Proksimal humerus kırıklarında ters omuz protezi - nasıl yapıyorum? Mustafa Özkan
11:45-12:00 Ters omuz protezi rehabilitasyonu - nelere dikkat edelim? Nihan Erdinç Gündüz
12:00-12:30 Olgularla rotator manşet problemlerine yaklaşım Tartışmacılar: Selmin Gülbahar, Mehmet Demirtaş, Mustafa Özkan, Onur Başçı
12:30-13:30 Öğle Yemeği
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
13:30-17:00 KURS / TEMEL OMUZ - DİZ ULTRASONOGRAFİSİ VE ENJEKSİYONLAR
Eğitmenler: Ömer Faruk Şendur, Banu Dilek, Nihan Erdinç Gündüz
Moderaör: Ömer Faruk Şendur
13:30-13:40 Ultrason ve girişim Ömer Faruk Şendur
13:40-13:50 Temel omuz ultrasonografisi Banu Dilek
13:50-14:00 Omuz patolojileri ve enjeksiyon örnekleri Nihan Erdinç Gündüz
14:00-15:00 Pratik uygulama  
15:00-15:30 Kahve Molası
15:30-15:40 Temel diz ultrasonografisi Nihan Erdinç Gündüz
15:40-15.50 Diz patolojileri ve enjeksiyon örnekleri Banu Dilek
15:50-17:00 Pratik uygulama  
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
09:00-10:30 PEDİATRİK ORTOPEDİK SORUNLAR 1 Oturum Başkanları: Özlem El, Can Koşay
09:00-09:15 Pes planusta FTR yaklaşımı Ebru Şahin
09:15-09:30 Fleksibl pes planusa yaklaşım Hüseyin Günay
09:30-09:45 Rijit pes planusa yaklaşım Fatih Sürenkök
09:45-09:55 Tartışma  
09:55-10:20 Nöromüsküler ayakta yaklaşım Tayfun Bacaksız
10:20-10:30 Tartışma  
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-12:30 PEDİATRİK ORTOPEDİK SORUNLAR 2 Oturum Başkanları: Özlen Peker, Haluk Berk
11:00-11:25 A-Idiopatik parmak ucu yürüme Özlem El, Haluk Berk, Can Koşay
11:25-11:30 Tartışma  
B-Rotasyonel sorunlar
11:30-11:45 In-toeing/out-toeing yürüme: Ortez doğal seyri etkiler mi? Özlem El
11:45-11:55 In-toeing/out-toeing yürüme: Güncel ortopedik yaklaşım Can Koşay
11:55-12:00 Tartışma  
C-Aksayan Çocuk
12:00-12:10 Aksayan çocuğa genel yaklaşım Meltem Baydar
12:10-12:25 Legg Calve Perthes hastalığında güncel ortopedik yaklaşım Emre Çullu
12:25-12:30 Tartışma  
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 DİRSEK SORUNLARI Oturum Başkanları: Çiğdem Bircan, Kadir Bacakoğlu
13:30-13:50 Dirsek çevresi eklem içi kırıkları Güvenir Okçu
13:50-14:10 Dirsek kırıklı çıkıkları Vadym Zhamilov
14:10-14:30 Sert dirsek rehabilitasyonu Deniz Bulut
14:30-15:00 Tartışma  
15:00-15:30 Kahve Molası
15:30-17:00 DOĞUMSAL BRAKİYAL PLEKSUS YARALANMALARI Oturum Başkanları: Çiğdem Bircan, Kadir Bacakoğlu
15:30-15:50 Doğumsal brakiyal pleksus yaralanmalarında klinik değerlendirme Çiğdem Bircan
15:50-16:10 Doğumsal brakiyal pleksus yaralanmalarında sinir cerrahisinde değişen ne? Berkan Mersa
16:10-16:30 Doğumsal brakiyal pleksus yaralanmalarında palyatif cerrahide değişen ne? Kadir Bacakoğlu
16:30-16:50 Doğumsal brakiyal pleksus yaralanmalarında rehabilitasyon Evrim Karadağ Saygı
16:50-17:00 Tartışma  
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
09:00-10:30 ALT EKSTREMİTE AMPUTASYONLARI Oturum Başkanları: Ahmet Karakaşlı, Ramazan Kızıl
09:00-09:30 Cerrahi yaklaşım Onur Gürsan
09:30-10:00 Ampute hastalarda genel fiziyatrik yaklaşım Banu Dilek
10:00-10:20 Protez uygulamaları Özlem El
10:20-10:30 Tartışma  
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-12:30 ORTOBİYOLOJİDE 2024’DE NEREDEYİZ? ORTOBİYOLOJİKLER: Literatür Ne Diyor? Deneyimlerimiz Ne Diyor? Oturum Başkanları: Banu Dilek, Hasan Tatari
11:00-11:15 Osteoartritte hyaluronik asit Demirhan Dıraçoğlu
11:15-11:30 Osteoartritte mezenkimal kök hücre ve trombositten zengin plazma Gökhan Meriç
11:30-11:45 Osteoartritte kolajen ve oral destek tedaviler Banu Dilek
11:45-12:00 Spor yaralanmalarında (kas, tendon) ortobiyolojiklerin yeri Ahmet Cemil Turan
12:00-12:10 Tartışma  
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 OSTEOPOROZ Oturum Başkanları: Sema Öncel, Safa Satoğlu
13:30-13:40 Olgu sunumu Özlen Peker, Ömer Akçalı
13:40-14:00 Osteoporotik hastanın değerlendirilmesi Özlen Peker
14:00-14:20 Osteoporozda güncel medikal tedavi yaklaşımları Yeşim Kirazlı
14:20-14:40 Osteoporotik vertebral kırıklarda ne zaman ve nasıl cerrahi? Çağatay Öztürk
14:40-15:00 Olgu çözümü ve tartışma  
15:00-15:30 Kahve Molası
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
15:30-17:30 KURS / BOYUN AĞRILARINDA SERVİKAL OMURGA MANİPÜLASYONU Eğitmen: Demirhan Dıraçoğlu
15.30-16.00 Omurgada manuel tıp: Endikasyon ve kontrendikasyonlar
16.00-16.30 Servikal segmental disfonksiyonlar nasıl anlaşılır?
16.30.17.00 Servikal omurgada segmental mobilizasyon yöntemleri
17.00-17.30 Servikal omurgada manipülasyon ve kas-enerji teknikleri
KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
09:00-10:30 DİZ ARTROPLASTİSİ Oturum Başkanları: Selmin Gülbahar, Mehmet Erduran
09:00-09:20 Konferans: Kime ne zaman diz protezi yapalım? Hangi hastaya ne tip protez seçelim? Yağmur Işın
09:20-09:50 Yuvarlak Masa Oturumu: Diz artroplastisi sonuçlarını etkileyen faktörler Tartışmacılar: Funda Atamaz Çalış, Elif Aydın, Abbas Tokyay
09:50-10:20 Panel: Sorunlu diz protezi  
09:50-10:05 Diz protezi komplikasyonları Ramadan Özmanevra
10:05-10:20 Sorunlu diz protezinde FTR yaklaşımı Hüseyin Aydoğmuş
10:20-10:30 Tartışma  
10:30-11:00 Kahve Molası
11:00-12:00 SEREBRAL PALSİLİ OLGULARDA BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI Oturum Başkanları: Özlen Peker, Özlem El
Vaka seçimi ve uygulama örnekleri Ece Ünlü Akyüz
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 KALÇA SORUNLARI Oturum Başkanları: Berrin Durmaz, Mehmet Erduran
13:30-13:50 Femur başı kemik iliği ödemi Elif Akalın
13:50-14:10 Avasküler nekroz yönetimi Hakan Cici
14:10-14:30 Femoroasetabuler sıkışma sendromunda tanı ve konservatif yaklaşım Füsun Güler Uysal
14:30-14:50 Femoroasetabuler sıkışma sendromunda ne zaman cerrahi? Mehmet Erduran
14:50-15:00 Tartışma  
15:00-15:30 Kahve Molası
15:30-17:00 AYAK BİLEĞİ SORUNLARINA YAKLAŞIM
15:30-15:45 Ayak bileği ligaman yaralanmalarında klinik ve sınıflandırma Demirhan Demirkıran
15:45-16:00 Ayak bileği ligaman yaralanmalarında konservatif tedavi Onur Engin
16:00-16:20 Ayak bileği ligaman yaralanmaları ve kronik ayak bileği instabilitesinde cerrahi yaklaşım Meriç Ünal
16:20-16:35 Ayak bileği tendinopatileri ve bursitleri Arzu Yağız On
16:35-17:00 Tartışma  
17:30 Kapanış  

Kayıt Konaklama

KAYIT KONAKLAMA

KAYIT BİLGİLERİ


Kayıt Ücretleri 01 Ekim 2023 ve Öncesi 02 Ekim – 01 Kasım 2023 Arası 02 Kasım 2023 Sonrası
Uzman 4.000 TL 5.000 TL 6.500 TL
Asistan 3.000 TL 4.000 TL 4.500 TL
Firma Temsilcisi 4.000 TL 5.000 TL 6.500 TL

Kayıt ücretlerine dâhil olan hizmetler;

 • Kayıt ücretine %20 KDV ilave edilecektir.
 • Tüm bilimsel oturum ve aktivitelere katılım hakkı,
 • Bilimsel ve ticari sergi alanlarına giriş hakkı,
 • Kongre dokümanları; çanta, program ve bildiri özetleri kitabı, yaka kartı, katılım sertifikası
 • Konaklamasız kayıt yaptıran katılımcılardan kayıt ücretine ek olarak günlük dış katılım bedeli talep edilecektir.

* Vergi kanunu değişikliklere tabidir. KDV'de değişiklik olması ve/veya yeni vergi eklenmesi durumunda değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.KONAKLAMA BİLGİLERİ


ILICA HOTEL 01 Ekim 2023 ve Öncesi 02 Ekim – 01 Kasım 2023 Arası 02 Kasım 2023 Sonrası
Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı
16.500 TL 13.000 TL 18.500 TL 15.000 TL 20.500 TL 17.000 TL

Konaklama ücretlerine dâhil olan hizmetler;

 • * Konaklama ücretlerine %10 KDV ilave edilecektir.
 • * Konaklama ücretlerine 3 gece (11 Ocak 2024 giriş, 14 Ocak 2024 çıkış) tam pansiyon konaklama ve kongre organizasyonu tarafından gerçekleştirilen aktiviteler dahildir.

** Vergi kanunu değişikliklere tabidir. KDV'de değişiklik olması ve/veya yeni vergi eklenmesi durumunda değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.DIŞ KATILIM BİLGİLERİ


 • Kongrenin tüm konaklama işlemlerinin Ege Kongre aracılığı ile yapılması zorunludur. Konaklama yapılmaması ya da farklı kaynaklar aracılığı ile kongre otelinde veya farklı bir otelden rezervasyon yapılması halinde kongreye katılım sağlayacak kişilerden günlük 1.900 TL + %20 KDV dış katılım bedeli kayıt ücretine ilave olarak talep edilecektir.

* Belirtilen ücret 09.00-18.00 saatleri arasında geçerlidir.
TRANSFER BİLGİLERİ


Havalimanı – Otel arası 11 Ocak tarihinde geliş ve 13 Ocak tarihinde dönüş olarak organizasyon sekreteryası tarafından planlanan, belirli saatlerde gerçekleşecek transferler için kişi başı transfer bedeli çift yön 4.000,00 TL + KDV‘dir.

Bu tarihler dışında talep edilecek transferler ile ilgili organizasyon sekreteryası ile iletişime geçmenizi rica ederiz.İPTAL KOŞULLARI


 • • İptal talepleri yazılı olarak bildirilmelidir.
 • • 02 Kasım 2023 tarihine kadar bildirilen iptallerde ücretin tamamı iade edilecektir.
 • • 02 Kasım 2023’ den sonra yapılacak iptallerde iade yapılamaz. Ancak isim değişikliği kabul edilecektir.
 • * Tüm iade işlemleri Kongre bitimini takip eden ay içerisinde yapılacaktır.


BANKA HESAP BİLGİLERİ


Hesap Adı : Ege Üs Kongre Danışmanlık Turizm ve İnş. San. Tic. Ltd. Sti

Banka Adı : Türkiye İş Bankası Alsancak Şube (3401)

TL Hesap Numarası : 960532 IBAN : TR62 0006 4000 0013 4010 960532


* Ödemelerinizde mutlaka kayıt yaptırdığınız organizasyonun adını ve ödeme yapılan kişinin ismini belirtiniz.

İletişim

İLETİŞİM

Bilimsel Yazışma Adresi

Prof. Dr. Ebru Şahin

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • E-Posta :
  ebru.sahin@deu.edu.tr

Doç. Dr. Onur Başçı

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • E-Posta :
  dronurbasci@gmail.com

Organizasyon Sekretaryası

EGE KONGRE TURİZM ve ORGANİZASYON
 • Adres :
  Nevvar Salih İşgören Sokak Kültür Mah. No:1/4 D:1 Alsancak – İzmir
 • Telefon :
  0 232 464 13 51
 • E-Posta :
  ftrortopedi@egekongre.com